Etapy rekrutacji

Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona w następujących etapach:

  1. etap I: nabór Kandydatów (Formularzy rekrutacyjnych) i kwalifikacja pod względem formalnym nabór 10.02.2017 r. -28.02.2017 r.
  2. etap II: przeprowadzenie przez doradców zawodowych rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów predyspozycji;
  3. etap III: przeprowadzenie obrad Komisji Rekrutacyjnej – ocena merytoryczna;
  4. etap IV: przeprowadzenie procedury odwoławczej;
  5. etap V: ogłoszenie ostatecznej listy uczestników Projektu i podpisanie Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika (załącznik nr 3) oraz Oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 4).