Kryteria punktowe

Podstawą do dokonania wyboru będzie punktacja uzyskana na etapie oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, ocenianego według następujących kryteriów:

 • przynależność do grupy priorytetowej – maksymalnie 9 punktów:
  – kobiety – 1 punkt
  – osoby niepełnosprawne – 1 punkt
  – osoby po 50 roku życia –1 punkt
  – osoby długotrwale bezrobotne – 1 punkt
  – osoby o niskich kwalifikacjach – 1 punkt
  – osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 1 punkt
  – migranci powrotni i imigranci – 1 punkt– zamieszkujący obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, tj. gminy: Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik – 2 punkty,
 • umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych – maksymalnie 14 punktów,
 • posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej – maksymalnie 20 punktów,
 • szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej – maksymalnie 25 punktów,
 • pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej – maksymalnie 30 punktów,
 • prowadzenie działalności w branży zdefiniowanej jako specjalizacja regionalna – 1 punkt, tj.
  – chemiczna,
  – budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi,
  – maszynowa i elektromaszynowa,
  – paliwowo-energetyczna,
  – rolno-spożywcza,
  – drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski),
  – metalowa i metalurgiczna,
  – usługi medyczne i rehabilitacyjne,
  – usługi turystyczne,
  – transport i logistyka,
 • generowanie dodatkowych miejsc pracy – 1 punkt.

Razem można uzyskać maksymalnie 100 punktów.