Załączniki do wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe

Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 9) należy dołączyć:  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu), lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, … Czytaj dalej

Nabór wniosków na podstawowe wsparcie pomostowe dla osób z listy rezerwowej

Informujemy, że uruchomiony został nabór wniosków na podstawowe wsparcie pomostowe dla osób które znajdowały się na liście rezerwowej i podpisały umowę na przyznanie dotacji. Wnioski należy składać w biurze projektu w terminie 15.01.2018-01.03.2018 r. Wniosek powinien zostać złożony zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych z kompletem załączników.