Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu

Informujemy, że zatwierdzone zostały wyniki prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Przedsiębiorczy Powiat Nyski”.

Zapraszamy do zapoznania się z Listą wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego  wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa – przedłużone wsparcie pomostowe