Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego prowadzony będzie w dniach 05-16 marca 2018 r.

Wniosek powinien zostać złożony zgodnie z zapisami  §9 Regulaminu przyznawania środków finansowych wraz z kompletem załączników.