Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową uczestników projektu.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zatwierdzone zostały wynik prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Przedsiębiorczy Powiat Nyski”.

Zapraszamy do zapoznania się z Listą wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego.

Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu