Informacja dot. wsparcia pomostowego

Informujemy, że w przeciągu kilku najbliższych dni zostanie opublikowana lista uczestników projektu, którzy otrzymają podstawowe wsparcie pomostowe.

Jednocześnie informujemy, że wsparcie pomostowe zostanie wypłacone w jednej transzy.