Nabór wniosków na podstawowe wsparcie pomostowe dla osób z listy rezerwowej

Informujemy, że uruchomiony został nabór wniosków na podstawowe wsparcie pomostowe dla osób które znajdowały się na liście rezerwowej i podpisały umowę na przyznanie dotacji. Wnioski należy składać w biurze projektu w terminie 15.01.2018-01.03.2018 r. Wniosek powinien zostać złożony zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych z kompletem załączników.

Data rejestracji działalności gospodarczej

UWAGA!!! Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności gospodarczej, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej musi być tożsamy z dniem jej rejestracji. Wcześniejsze zarejestrowanie działalności gospodarczej skutkuje odrzuceniem z uczestnictwa w projekcie. Brak spełnienia w/w warunku oznacza brak możliwości dalszego udziału w Projekcie i tym samym … Czytaj dalej