Załączniki do wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe

Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 9) należy dołączyć:  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu), lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, … Czytaj dalej

Lista rankingowa po odwołaniach

Poniżej przedstawiamy zatwierdzoną przez Instytucję Pośredniczącą Listę rankingową po odwołaniach:   Osoby znajdujące się na pozycjach 1-8 proszone są o złożenie kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy na przyznanie dotacji, w tym dokumenty dot. poręczycieli. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem czas na podpisanie umowy to 30 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania pisma informującego o wynikach … Czytaj dalej

Podstawowe wsparcie pomostowe

Przypominamy, że kompletny wniosek na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego składa sie z: Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 8) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 14)lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione … Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne

Informujemy, że 20 września o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie dla osób, których wnioski znalazły się w grupie mającej zapewnione finansowanie w ramach 85% limitu miejsc (pozycje 1-42). Spotkanie odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5. Podczas spotkania odbędzie się także prezentacja Lokalnego Punktu Informacyjnego w Nysie o możliwości uzyskania wsparcia … Czytaj dalej

Odwołania od decyzji KOW

Zgodnie z §5 pkt 10 lit. k Regulaminu przyznawania środków  PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI wszystkie osoby, których wnioski znalazły się na pozycjach 43-64 Podstawowej Listy Rankingowej mają prawo do złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków. Odwołanie należy złożyć na piśmie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie, ul. Piastowska 33, w terminie 3 dni … Czytaj dalej